Wijzigen naam en adresgegevens

Uit Stipte Klantenservice

Ga naar: navigatie, zoeken

Wijziging contractant.
Wanneer de contractant wijzigt, dient u hiervoor een formulier in te vullen dat door de nieuwe en huidige contractant ondertekend dient te worden. Dit formulier vindt u hier. U dient een duidelijk leesbare kopie mee te zenden van een aantal documenten. Welke dit zijn, staat ook op het formulier vermeld. Ook ons postadres staat vermeld op het formulier.

Wijziging contractant n.a.v. overlijden.
Wanneer de contractant wijzigt n.a.v. overlijden van de huidige contractant, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Zorgt u er voor dat uw brief de volgende gegevens bevat:

  • klantnummer;
  • naam, adres, postcode, woonplaats, contacttelefoonnummer en geboortedatum van zowel de oude als nieuwe contractant;
  • bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de betreffende rekening van de nieuwe contractant;
  • handtekening van de nieuwe contractant;
  • sluit de volgende goed leesbare kopieën bij: legitimatie en een recent bankafschrift van de nieuwe contractant en een kopie van de overlijdensakte.

Houdt u rekening met het volgende?
Na verwerking van de overname is de nieuwe contractant verantwoordelijk voor alle plichten m.b.t. de overeenkomst inclusief de financiële verantwoordelijkheden waaronder eventuele openstaande vorderingen. De nieuwe contractant heeft zich op de hoogte gesteld van alle rechten en plichten waaronder nog openstaande financiële verplichtingen, de Algemene Voorwaarden, de van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden of contractbepalingen m.b.t. de over te nemen overeenkomst.
Gaat u verhuizen dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice 0320-294444